Otázka:

Z jakého důvodu byla zrušena otevřená veřejná diskusní stránka? Na stránkách ostatních MČ jsou. Je vidět, že lidé ztratili zájem o vaše stránky nebo se ptají na nezajímavé věci, že jsou zde pouze 3 příspěvky, a to ještě z loňského roku – kdo posuzuje zajímavost dotazů? Takto se MČ 1 zbavila elegantně všech stížností a bolestí bolestí občanů Prahy 1. Většina našich sousedů a známých z Prahy 1 přestala díky zmizení fóra vaše stránky číst.


Odpověď:

Jedním z hlavních cílů při přípravě nového informačního portálu Prahy 1 byl rychlý, přesný a garantovaný informační servis pro občany a instituce na Praze 1 a s tím související rozdělení celého portálu na jednotlivé tématické sekce a oblasti.

Pro každou tématickou sekci, oblast i pro stránky jednotlivých odborů úřadu byli vyškoleni určení pracovníci Úřadu městské části Praha 1 – redaktoři, kteří vedle přípravy odborného obsahu stránek, popisu životních situací, formulářů ke stažení, odkazů na legislativní dokumenty a řady dalších typů poskytovaných informací a služeb odpovídají ve své oblasti za komunikaci s uživateli portálu.

Velmi pečlivě jsme zvažovali, jakým způsobem řešit oblast zodpovídání dotazů občanů tak, aby bylo možné garantovat rychlou odpověď věcně příslušného úředníka. Podle naší analýzy měla v minulosti naprostá většina pražských městských částí obdobné negativní zkušenosti s volnou, anonymní diskusí tzv. hydeparkem, u které prakticky nelze zabránit jejímu zaplevelení neseriózním, mnohdy vulgárním obsahem a vzájemnými slovními potyčkami z velké části anonymních přispěvatelů.

Z výše uvedených důvodů jsme zvolili nejpoužívanější řešení a to rubriku „Dotazy“ resp. „Ptejte se“ kde může kterýkoliv občan položit jakoukoliv otázku vztahující se k činnosti Úřadu a samosprávy Městské části a následně zvolí tématickou oblast, ke které se jeho dotaz vztahuje. Správce příslušné tématické oblasti – pracovník Úřadu Městské části zajistí ve stanovených lhůtách odpověď, kterou obdrží tazatel elektronickou poštou a pokud je svým obsahem zajímavá i pro další uživatele portálu, je pár otázka/odpověď – ovšem bez osobních údajů o tazateli – umístěna na stránkách portálu v rubrice nejčastější dotazy.

Souhlasím s Vámi, že správci jednotlivých tématických sekcí by měli častěji umísťovat nejzajímavější otázky a odpovědi do sekce Nejčastější dotazy a v tomto smyslu je všechny požádám, aby dosud vyřízené dotazy do této rubriky přidávali.

Jsme přesvědčení, že uživatelé portálu tuto novou formu adresné komunikace, kde je garantována rychlá reakce příslušného úředníka, přivítají.

Zpracoval:

Jiří Verner
správce informačního portálu


Regulace internetových diskusí je v pořádku, říká ombudsman

14. února 2008  14:24
Tento článek byl převzat ze zpravodajského serveru iDNES.cz, jeho originál naleznete >>> ZDE <<<

Zakazování účasti v diskusích na internetu se dostalo na stůl ombudsmana. Několik lidí si stěžovalo na nutnost registrace před vstupem do diskuse nebo na úplné zakázání diskuse. Podle informací Kanceláře veřejného ochránce práv se ale nejedná o porušení svobody slova.

Osoby, které se na ombudsmana obrátily, měly pocit, že je porušována jejich svoboda. Provozovatelé serverů ale podle informací kanceláře veřejného ochránce práv postupují v souladu se zákonem. Pouze se sami chrání před sankcemi.

„Za zveřejněné informace nesou zodpovědnost. Pokud by provozovatel serveru nepodnikl potřebné kroky k odstranění případného protiprávního jednání, nesl by sám veškeré sankční následky,“ upozorňuje zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová.

Protiprávním jednáním může být například šíření pomluvy nebo poplašné zprávy, výzvy k rasové nesnášenlivosti nebo propagace extremistických hnutí. „V pořádku ale není ani nekalá soutěž, očerňování konkurentů a porušování autorských práv,“ uvedla pro iDNES.cz tisková mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková. Pokud se musí uživatel před vstupem do diskuse registrovat, je možné ho v případě protiprávního jednání dohledat na základě IP adresy. „V opačném případě by jediným identifikovatelným subjektem byl provozovatel,“ uvedla Iva Hrazdílková.

Ani v případě úplného zablokování diskuse například z důvodu vulgarity nebo xenofobních příspěvků se nejedná o omezení svobody projevu. Přísně je posuzováno také hlasování vyjadřující souhlas s protiprávním obsahem diskusního příspěvku. Může se tak jednat o schvalování trestného činu. „Právě proto je registrace nutná i zde,“ vysvětlila Hrazdílková.   Podle Hrazdílkové se na kancelář obrátilo od konce loňského roku několik lidí. „Případ ale nespadá do naší kompetence, neřešili jsme tedy stížnosti, pouze jsme na dotazy odpověděli,“ sdělila Hrazdílková.

Autoři: Barbora Němcová
iDNES.cz