Magistrát hlavního města Prahy připravuje v Petřínský sadech rozsáhlou revitalizaci vodohospodářských staveb. Připravovaný projekt vzbudil mezi občany městské části řadu otázek a podnětů. Zajímají je především důvody k realizaci takového projektu a také po magistrátu požadují lepší komunikaci. I proto se v průběhu února uskutečnila komentovaná prohlídka dotčených lokalit, kterou uspořádala pro veřejnost Praha 1 ve spolupráci s vedením města. Zde měli zástupci hlavního města příležitost vysvětlit aspekty stavby občanům.

Připravovaný projekt MHMP na Petříně se bude týkat vodohospodářských objektů. Jeho primárním záměrem je lepší distribuce vody po celém Petříně. Potrubí v podzemních štolách totiž prosakuje a nevyrovnaně tak rozvádí vláhu po sadech. Část půdy je tak podle odborníků z magistrátu značně podmáčená a ničí přilehlé cesty. Jiné části jsou pro změnu vyschlé. Vedoucí oddělení péče o zeleň MHMP Dan Frantík také vyjádřil obavu z možných sesuvů půdy v prudkých svazích.

Co vzbuzuje u občanů kontroverze?

Komentovanou prohlídku inicioval předseda Výboru pro participaci, participativní rozpočet, veřejný prostor a dotační programy Prahy 1 Martin Motl – městská část zde působí pouze v roli moderátora veřejné debaty, jelikož Petřínské zahrady spravuje hlavní město. Obyvatelé přilehlých lokalit se pozastavují například nad estetickou stránkou, kdy ve svahu má vzniknout zcela nový rybník. „Jen pár desítek metrů odsud se nachází jiný rybníček, který je sice po rekonstrukci, ale už nyní působí dost zanedbaně. Nebylo by lepší se zaměřit nejdříve na něj a až poté řešit případné další zásahy?“ zněla jedna z připomínek během prohlídky.

Další věc, která občanům vadila, je špatná komunikace samotného magistrátu. Zúčastnění hned několikrát zmínili fakt, že se o projektu dozvěděli až ve fázi průzkumných výkopů v místě plánovaného jezírka. „Jednalo se pouze o archeologické výkopy, které odhalily skládku z hospody z 90. let minulého století,“ odůvodňoval tyto práce Dan Frantík. Poslední záležitostí, která mezi lidmi rezonovala, byl samotný účel Petřínských sadů. Zkrášlovací stavby, jako je zmíněné jezírko, i přes jejich praktickou roli, dělají z Petřína podle řady lidí okázalou zahradu namísto přírodní rezervace.

I proto se Praha 1 do této diskuze zapojila. „Je třeba, aby se obě strany setkaly a vysvětlily si svá stanoviska. Jsem rád, že se nám podařilo tuto debatu otevřít během komentované prohlídky. Magistrát musí brát ohledy na požadavky občanů a vysvětlovat nutnost takovýchto projektů. Obyvatelé Prahy 1 se zajímají o veřejný prostor a je třeba brát jejich podněty se vší vážností,“ zdůraznil Martin Motl.

Tématu se budeme věnovat v dalších vydáních magazínu JEDNA.