Na Praze 1 je nedostatek drobných řemeslníků, pekáren, železářství a volnočasových zařízení. Vyplývá to z poslední ankety, kterou Praha 1 realizovala skrz tištěný a internetový dotazník. Zaměřila se na 4 odvětví: služby, restaurace a obchody s jídlem a gastroprovozy, občanskou vybavenost a nakonec i ostatní prodejny.

V oblasti služeb schází nejvíce občanům MČ Prahy 1 drobní řemeslníci. V průzkumu to uvedl každý druhý. Více než třetině (36 %) pak chybí i servis domácích spotřebičů a zhruba každému čtvrtému respondentovi chybí čistírny (26 %).

Na otázku co v Praze 1 chybí z oblasti potravin a gastroprovozů se dotazovaným nejčastěji vybavila pekárna (43 %). Přibližně třetině scházejí malé samoobsluhy s potravinami a o procento méně lidé uváděli obchod s rybami a drůbeží (32 %).

V kategorii ostatních prodejen lidem na Praze 1 nejčastěji chybí obchody se železářstvím a instalačním materiálem (39 %). Obdobně často uváděli také obchod s domácími potřebami. Každý pátý pak uvedl drogerii.

V případě občanské vybavenosti lidem na Praze 1 nejvíce scházejí sportoviště a místa pro vykonávání fyzického cvičení a ve stejné míře také vícegenerační klubovny nebo prostory pro spolky. Uvedlo to necelých 17 % dotazovaných.

Průzkum MČ Praha 1 realizovala od října do začátku listopadu. Zúčastnilo se ho celkem 524 respondentů, z toho 387 online a 137 tištěný dotazníkem. Děkujeme všem, kteří anketu vyplnili. Výsledky ankety bude městská část dále analyzovat a předá je jako podklad Odboru technické a majetkové správy (OTMS).