II. kolo dotačního programu v oblasti ŽP pro rok 2018

Smyslem a cílem tohoto dotačního programu je zlepšení životního prostředí formou výsadby zeleně na území MČ Praha 1, zlepšení životních podmínek zvířat chovaných v útulcích pro opuštěná zvířata i ochrana volně žijících živočichů.    1.     Témata programu Dotační  program je vyhlášen pro tato konkrétní 3 témata Číslo tématu název tématu 1 Péče o zvířata 2 Výsadba zeleně – ozelenění … Číst více

Seznam vyhodnocených žádostí o granty pro rok 2018

Rada MČ Praha 1 schválila usnesením č. UR18_0482 ze dne 24.4.2018 přidělení finančních prostředků v rámci Výběrového řízení na udělení grantů v oblasti životního prostředí pro rok 2018 dle přílohy usnesení. Seznam schválených žádostí o granty v oblasti životního prostředí rok 2018 Poř. č. Jméno Adresa Číslo tématu Požadovaná částka Přidělená částka 1. Iva Koucká … Číst více