Usnesení Rady číslo UR22_1119 MČ Praha 1 – PDF

Přinášíme vám vyhodnocení současného stavu a analýzu aktuálních problému a návrhů řešení v oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku v rámci Městské části Praha 1 pro období 2023-2026. Materiál projednalo Zastupitelstvo MČ Praha 1 dne 12. září 2022. PDF