Uplynulý akademický rok 2020/2021 představoval v bohaté historii pražské Akademie múzických umění významné jubileum. Původní program související s oslavami 75. výročí sice narušila pandemie koronaviru, ale některé plánované akce se však nakonec podařilo realizovat. Jednou z nich je i výstava AMU75, jejíž slavnostní zahájení se uskutečnilo ve čtvrtek 24. června v parku Kampa. Připomínky výročí vyvrcholí podzimním koncertem v pražském Rudolfinu.

Výstava AMU75 si klade za cíl představit široké veřejnosti významné milníky největší umělecké vysoké školy v České republice. Návštěvníkům nabízí fotografický materiál, který zachycuje historii školy v různých aspektech. Na patnácti venkovních panelech jsou k vidění záběry přibližující významné události od aktu založení Akademie, přes unikátní divadelní, hudební i filmová představení, návštěvy a přednášky významných představitelů mezinárodní kulturní obce organizované školou až po dokumentaci kulturních aktivit spjatých s celospolečenským děním. Veškerá fotografická dokumentace je doplněna doprovodnými texty v českém i anglickém jazyce.

Výstava je koncipována jako přehled činnosti Akademie. Mapuje osobnosti, které se promítly do historie AMU, i místa, na nichž naše fakulty působily. Ráda bych poděkovala Městské části Praha 1, že se stala naším partnerem, a především kurátorkám výstavy Tereze Czesany Dvořákové z Filmové fakulty, Radce Proškové z Hudební fakulty a Zuzaně Sílové z Divadelní fakulty,“ poděkovala rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná.

Akademie múzických umění v Praze byla založena zřizovacím dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše bezprostředně po konci druhé světové války v roce 1945. V rámci zmíněného dekretu bylo stanoveno, že škola bude mít čtyři odbory – odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový. Během více než sedmi desítek let se AMU zasloužila o výchovu mnoha významných osobností, které jsou nyní známé po celém světě. V současnosti studuje fakulty Akademie přibližně 1 500 studentů.

Pětasedmdesátka je věk pěkný, zralý, ale řekl bych, že svým způsobem nijaký. Věřím totiž tomu, že Akademie má před sebou mnoho a mnoho plodných let a takové číslo tedy, vzhledem k bohaté budoucnosti, která AMU čeká, vlastně ještě vůbec nic neznamená,“ uvedl starosta Prahy 1 a současně člen správní rady AMU Petr Hejma.

Výstava AMU75, která mapuje historii Akademie Múzických umění od doby jejího vzniku až po současnost v kontextu dějinných událostí, je v parku Kampa je přístupná všem bez omezení. Navštívit ji můžete na cestě mezi Sovovými mlýny a Čertovkou až do 29. srpna.