Česká pošta se nachází ve velkých problémech a bude nucena zavřít velké množství poboček po celé republice, což bude samozřejmě spojeno i s propouštěním zaměstnanců. To se bohužel dotkne i naší městské části, konkrétně poboček v Josefské a Kaprově ulici.

Usilovné jednání radnice s vedením tohoto státního podniku, trvající už několik týdnů, se snaží zajistit kompromisní řešení a prodloužení fungování uvedených poboček. Vedle toho ale probíhá hledání náhradních prostor.

Podle radního Karla Grabeina Procházky, který jednání vede, je již vytipované místo přímo na Malostranském náměstí, které by mohlo v rámci projektu Pošta partner obsloužit zákazníky pošty i Czech Pointu.

Co se týká Kaprovy ulice, hledá Praha 1 ve spolupráci s magistrátem náhradní prostory, kam by se současná pobočka mohla přestěhovat.

O dalším vývoji vás budeme informovat. Více si také přečtete v dubnovém magazínu JEDNA.