Akademie volného času

školní rok 2022-23

Praha v obležení

cyklus přednášek

Přednášky navazují na úspěšný cyklus Opevnění a obrany Prahy a dále rozvíjejí toto téma. Cyklus představí Prahu v obležení cizími vojsky i v situacích domácích převratů.

12. 10. Mocenský fenomén Praha: úvodní přednáška – přednáší Vojtěch Bažant, CMS AV

9. 11.    Románské opevnění Pražského hradu a obléhání Konrádem Znojemským (1142) – přednáší Jan Frolík, ARÚ AV

30. 11.  Obrana Prahy ve 13. století – Václav I. obléhá Staré Město (1249) – přednáší Martin Musílek, CMS AV

14. 12.  Král Jan před branami Prahy (1310) – přednáší Lenka Bobková, ÚČD FF UK

11. 1.    Jiří z Poděbrad obsazuje Prahu (1448) – přednáší Martin Šandera, HÚ UHK

15.2.     Druhá pražská defenestrace a pokus o převrat (1483) – přednáší Kateřina Jíšová, AHMP

15. 3.    Francouzský požár na pozadí Devítileté války (1689) – přednáší Jana Pažoutová, SOkA Litoměřice

12.4.     Chuchelská bitva, příkopové bitvy a další pražské nepokoje ve druhé polovině 19. století – přednáší David Smrček, FF UK Praha

17. 5.    Nejen Svatodušní bouře (1848) – přednáší Tomáš Dvořák, MMP

Další informace:

vachkova@muzeumprahy.cz; tel.: 221 012 914, 721 330 470.

Přednášky začínají v 16.30 v malém přednáškovém sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1.

Změna programu vyhrazena.

Cena celého cyklu 500 Kč.

Cena jednotlivých přednášek 80 Kč.

Prahou za hudbou

cyklus přednášek

Přednáškový cyklus přiblíží posluchačům místa spojená se známými i méně známými osobnostmi, jejichž jména se zapsala do bohaté hudební historie Prahy.

6. 10.    Hudba v pražské katedrále: tisíciletá paměť místa – přednáší Tomáš Slavický, NM Praha

3. 11. Hudba na kolejích pražské univerzity ve 14. a 15. století – přednáší Jan Ciglbauer, FF UK Praha

24. 11.  W. A. Mozart a Praha: známá i nově objevená fakta – přednáší Milada Jonášová, ÚDU AV Praha

8. 12.    Bedřich Smetana Prahou oslněný a Praze odevzdanýpřednáší Sandra Bergmannová, NM Praha

12. 1.    Praha Antonína Dvořáka – přednáší Veronika Vejvodová, NM Praha

9.2.       Vinohradská divadla a arény – přednáší Hanuš Jordan, NM Praha

9. 3.      Československý jazz na vlnách Radiojournalu – přednáší Ondřej Jurásek, ČRo Praha

13. 4.    Pražské hudební kluby – Radek Diestler, Popmuseum Praha

11. 5.    Pražský hudební underground – Martin Machovec

Další informace:

vachkova@muzeumprahy.cz; tel.: 221 012 914, 721 330 470.

Přednášky začínají v 16.30 v malém přednáškovém sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1.

Změna programu vyhrazena.

Cena celého cyklu 500 Kč.

Cena jednotlivých přednášek 80 Kč.

Zajímavé pražské výrobny a továrny

cyklus přednášek

Nejen sbírkový fond MMP nám umožní připomenout si zajímavé výrobny, výrobní družstva, továrničky a továrny na území dnešní Prahy.

20. 10.  Pražské mlékárny – přednáší Bohuslav Rejzl, MMP

10. 11. Výroba pražské šunky – původně továrna A. Chmela na Vinohradech – přednáší Magdaléna Šustová, MMP

15. 12.  Rustonka a další továrny na pomezí Libně a Karlína – přednáší Michal Švarc, Spolek Libeňský svět

5. 1.      Řemeslo a výroba na Královské cestě – přednáší Barbora Půtová, FFUK Praha, Ústav etnologie

26. 1.    Továrna KOH-I-NOOR ve Vršovicích a Jindřich Waldes, podnikatel, sběratel, mecenáš – přednáší Martin Sovák a Hana Králová, SOA Praha

16.2.     Bratři Fričové a jejich továrna na měřící přístroje na Vinohradech – přednáší Bohuslav Rejzl, MMP

16.3.     Pražská továrna na porcelán – přednáší Milan Hlaveš, MMP

20. 4.    Grandhotel Šroubek Praha – přednáší Renáta Kalašová, MMP

18.5.     Pražské elektrárenství konce 19. a první pol. 20. stol. – přednáší Jiří Chmelenský, NPÚ Praha

Další informace:

vachkova@muzeumprahy.cz; tel.: 221 012 914, 721 330 470.

Přednášky začínají v 16.30 v malém přednáškovém sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1.

Změna programu vyhrazena.

Cena celého cyklu 500 Kč.

Cena jednotlivých přednášek 80 Kč.

Tento cyklus je již vyprodán. Lze zakoupit jednotlivou vstupenku vždy před přednáškou.