Vážené dámy, vážení pánové, kamarádky, kamarádi, přátelé hornických tradic,

dovolujeme si Vás pozvat na přátelské setkání u příležitosti 771. výročí vydání Jihlavského horního práva a svátku Dne horníků, které se uskuteční na „Kozím plácku“ dne 9. 9. 2020 od 15:00 do 21:00 hodin, viz příloha.
Účast v hornických uniformách doporučena.
Zdař Bůh!