13.04.2021Soubory hlasování25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 004132021_01.txt 04132021_02.txt 04132021_03.txt 04132021_04.txt 04132021_05.txt 04132021_06.txt 04132021_07.txt 04132021_08.txt 04132021_09.txt 04132021_10.txt 04132021_11.txt 04132021_12.txt 04132021_13.txtÚvod a Program jednání
bod č. 104132021_14.txt Změna účelu daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze v souvislosti s covidem-19
bod č. 204132021_15.txtVzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 304132021_16.txt 04132021_17.txtVolba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu
bod č. 404132021_18.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2021“
bod č. 604132021_19.txt 04132021_20.txt 04132021_21.txt 04132021_22.txt 04132021_23.txtProdej pozemku č. parc. 293/2, k. ú. Hradčany, Praha 1 (ul. Strahovská)
bod č. 704132021_24.txt 04132021_25.txtProdej nemovité věci – pozemku parc. č. 552/2 k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 504132021_26.txt 04132021_27.txt 04132021_28.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2021“
bod č. 804132021_29.txt 04132021_30.txt 04132021_31.txt 04132021_32.txt 04132021_33.txtPřidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2021“
bod č. 904132021_34.txtNávrh na přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2021“
bod č. 1104132021_35.txtDotazy a interpelace
bod č. 1004132021_36.txt 04132021_37.txt 04132021_38.txtGranty na opravu domovního fondu pro rok 2021
bod č. 1204132021_39.txtŽádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 617, k. ú. Nové Město, Štěpánská 26, Praha 1
bod č. 1304132021_40.txtZměna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1352, na pozemcích parc. č. 2239/1 a 2239/2, Krakovská 20, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1404132021_41.txtZměna prohlášení pro dům čp. 923 v pozemku parc. č. 796, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1
bod č. 1504132021_42.txtZáměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1101, na pozemku parc. č. 417, Truhlářská 19, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 1604132021_43.txt 04132021_44.txt 04132021_45.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 429, na pozemku parc. č. 346, Újezd 36, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 1704132021_46.txt 04132021_47.txt 04132021_48.txt 04132021_49.txtZáměr prodeje č. parc. 563/1 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 1804132021_50.txtZáměr prodeje č. parc. 563/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 1904132021_51.txt 04132021_52.txt 04132021_53.txt 04132021_54.txtZáměr prodeje č. parc. 562 v k. ú. Malá Strana, obec Praha
bod č. 2004132021_55.txt 04132021_56.txt 04132021_57.txt 04132021_58.txt 04132021_59.txt 04132021_60.txtŽádost o individuální podporu – Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, nájem domu čp. 501, U Sovových mlýnů 7, Malá Strana, 100 00 Praha 1(CES: 2015/0092 ve znění dodatků)
bod č. 2104132021_61.txtPosunutí termínu pro splnění úkolu uložený usnesením ZMČ Praha 1 č. UZ20_0195 ze dne 10.11.2020 – Revize Etického kodexu člena ZMČ Praha 1
bod č. 2204132021_62.txtZpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2020 do 31.12.2020
bod č. 2304132021_63.txt 04132021_64.txt 04132021_65.txtPosunutí termínu úkolu z usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ21_0211 ze dne 09.02.2021