Pracovní skupina pro kulturní povědomí projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání, ve spolupráci se Střediskem volného času Jednička, Truhlářská 8, připravila výstavu s názvem UNIVERSUM.

Výstava byla zahájena v 7. patře radnice a jsou na ni vystavena umělecká díla pedagogů – výtvarníků našich základních a středních škol.

„Díla jsou to výjimečná a já obdivuji naše pedagogy, kteří mají určitě dar od Boha. Jejich profese je nesmírně náročná, a oni si navíc najdou čas se umělecky vyjádřit. Skláním se před jejich uměním a děkuji jim za to, co nám takto předávají.  Naší mladé generaci ukazují dobrý směr a to je chvályhodné. Přeji výstavě hodně diváků! “, zahájila výstavu starostka MČ Praha 1 Terezie Radoměřská.

V 7. patře radnice si můžete prohlédnout obraz Barbory Křivské, keramické objekty Nitishe Yana, fotografie Jany Stránské, oleje Mariny Dowden, grafiky Tamary Hořejšové a mnohá další výtvarná díla.

Místostarosta David Bodeček přivítal hosty a vedoucí odboru školství Michaelu Vencovou, které poděkoval za realizaci celého projektu. „V rámci své gesce mám na starosti školství a kulturu a zde na této výstavě probíhá propojení obou, což je úžasné. Rád budu projekty podporovat a těšit se na podobné další…“.

Výstava bude instalována v 7.patře radnice do srpna tohoto roku, můžete ji vidět v pondělí a středu od 8 do 18 hodin.