Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 1, její kolegové ze středočeských Kozárovic, Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, zaměstnanci Strojíren Podzimek a Agentury NKL Žofín – ti všichni se zapojili do nedělního celodenního protipovodňového cvičení na Slovanském ostrově, jehož cílem bylo otestování systému ochrany paláce Žofín.

Palác Žofín byl během velké povodně v roce 2002 zatopen do výšky 1,8 metru a došlo také k výraznému poškození podloží Slovanského ostrova. Následné opravy paláce si vyžádaly mnohaměsíční přerušení jeho provozu a náklady ve výši 44 milionů korun.

Městská část Praha 1 se proto tehdy rozhodla vybudovat komplex protipovodňové ochrany paláce, v jehož podzemí je navíc umístěno veškeré technologické zázemí v hodnotě desítek milionů korun. Vzhledem ke kompaktnosti chráněného území byl vybrán membránový systém tvořený podzemní jílocementovou stěnou o hloubce 12 až 15 metrů, zakončenou v úrovni terénu dosedacím prahem se zděřemi, dále nadzemními mobilními prvky (slupicemi) a membránami z nerezového plechu s ochrannou výškou 2 metry. Obvodová délka membránového hrazení kolem paláce Žofín je pak 250,4 metru.

„Během dnešní akce jsme nacvičovali jak montáž celého ochranného systému, včetně instalace tří čerpadel do šachet a uzavření zpětných klapek na kanalizačním systému, tak samozřejmě i koordinaci jednotlivých zúčastněných složek,“ vysvětlil velitel cvičení a Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 Zdeněk Čihák.

Slupice a membrány jsou skladovány přímo na Slovanském ostrově a jejich vyzvednutí, rozvoz po ostrově a finální sestavení nemají trvat déle než pět hodin, což se při cvičení podařilo v dostatečném časovém předstihu. „Naši dobrovolní hasiči, pod jejichž velením celé cvičení probíhalo, ale i další zúčastněné spolky, firmy a organizace zaslouží velké poděkování. Hasiči z Prahy 1 mají sice ve svém názvu, že jsou dobrovolní, a pracují tedy pro nás ve svém volnu, jsou to ale velcí profesionálové,“ ocenil radní Prahy 1 pro spolky a občanskou společnost Petr Burgr, který část cvičení osobně sledoval, obdobně jako během celého dne i další občané a představitelé radnice – starosta Pavel Čižinský, místostarosta Petr Hejma, radní Petr Kučera nebo předseda bezpečnostní komise Beno Ge.

K účasti na cvičení byli přizváni i členové spolků z Prahy 1. „Během povodní může být část hasičů a dalších osob odvelena na jiná místa, a tak chceme, aby byl se systémem protipovodňové ochrany paláce Žofín a s výstavbou mobilních zábran pro jistotu seznámen co nejširší okruh lidí,“ zdůvodnil zástupce velitele cvičení Filip Dvořák.

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 byla zřízena Zastupitelstvem MČ Praha 1 v roce 2011 a je předurčena k výstavbě protipovodňových zábran na území hlavního města.

Další informace: www.hasicipraha1.cz.