Dne 31. 1. proběhlo v Galerii 1 otevřené zasedání o územním rozvoji Prahy 1.

„Byl bych rád, aby naše komise byla komisí udržitelného územního rozvoje“ zdůraznil předseda komise Tomáš Vích. Komise na svém druhém zasedání diskutovala o svých prioritách a cílech.

Mezi priority patří návrat trvale bydlících obyvatel, ubytování pro studenty, zlepšení kvality ovzduší a snížení horka i dopravní zátěže.

Diskutované lokality byly Staroměstské i Václavské náměstí, ulice Revoluční, V celnici a Jungmannova nebo také v oblasti magistrály od území od Štvanice k Národnímu muzeu.

Více informací naleznete na:

https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/komise/komise-pro-uzemni-rozvoj-a-investice/