Nadace Charty 77 od vypuknutí válečného konfliktu pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a vyhlásila už dvě výzvy pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí.

Nadace na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující deset milionů korun. Školy se mohou o podporu pro školní rok 2022/2023 ucházet prostřednictvím formuláře na webu Konta Bariéry. Nadace přispěje na školní pomůcky, na obědy ve školní jídelně, na asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, osobní asistence, vybavení tříd, kompenzační pomůcky a také na volnočasové a integrační aktivity. 

https://www.kontobariery.cz/