V Galerii Jilská 14 vystavuje svá díla sochařka Dagmar Šubrtová. Sochařka a kurátorka, o které je stále více slyšet, vystudovala pražskou UMPRUM u profesora Kurta Gebauera.

Pro její tvorbu jsou charakteristické důrazy na historické a sociální přesahy daného místa. Dáša Šubrtová se nechává inspirovat industriálními komplexy a krajinou poznamenanou lidským počínáním, pohybem, pobytem, chůzí i těžbou. Dlouho žije na Kladensku, které miluje a které ji nepřestává inspirovat. Na výstavě  jsou vystaveny sochy, obrazy, instalace a malá překvapení, která oslavují přírodu a člověka. Oběma pak vzdává autorka hold. Ne náhodou se tato výstava koná v rámci festivalu Take Care / festival ekologického obratu/, jehož cílem je propojovat místa, lidi a záměry. Provází jej bohatý program na známých místech Prahy 1. Výstavy, mše, setkání, a debaty probíhají ve Františkánské zahradě, ve Fortně – v klášteře bosých karmelitánů, v baru Roesel beer&food v Mostecké ulici, v Městské knihovně na Mariánském náměstí, v barokním refektáři dominikánského kláštera v Jalovcové ulici na Starém Městě a na dalších místech (více na festivaltakecare.cz.).Výstava Dagmar ŠUBRTOVÁ Ze světla do tmy, ze tmy do světla bude otevřena do 11.11.2023.

Galerii Jilská 14 dlouhodobě podporuje Městská část Praha 1.

Foto: Adam Helma