Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro občany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 (součástí je doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu).

Způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221097280, 221097300. Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 3 posledních výletů.

Ze zdravotně bezpečnostních důvodů si vyhrazujeme, že výletů se mohou zúčastnit pouze senioři očkovaní na COVID –  19 nebo s platným PCR testem. Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit podle aktuálně platných bezpečnostních předpisů. Děkujeme za pochopení vzhledem k ostatním seniorům. Senior prokáže očkovací průkaz nebo výsledek platného testu před nástupem do autobusu.

Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zda-li se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, tel.: 777161539

Aktuální termíny výletů

Říjnové seniorské výlety 2021

úterý 19. října 2021, 8:00 h

Nejdek,  Abertamy – muzeum rukavičkářství, rozhledna Plešivec

Na tento výlet se přihlašuje od 9. 9.

úterý 26. října 2021, 8:00 h

Kostelní Vydří – poutní místo, Peníkov – vodní pila a kozí farma

Na tento výlet se přihlašuje od 16. 9.

Listopadové seniorské výlety 2021

úterý 23. listopadu 2021, 8:00 h

Choustník – hrad a Votice – klášter

Na tento výlet se přihlašuje od 19. 10.

úterý 30. listopadu 2021, 8:00 h

Budeč – přemyslovské hradiště a rotunda, Lány – hrob T. G. M.

Na tento výlet se přihlašuje od 26. 10.

Odjezd autobusu od  Rudolfina v ulici 17. listopadu!  – nově!!!

Prosincové seniorské výlety 2021

Pátek, 3. Prosince, 9:00

Vánoční České Budějovice

Na tento výlet se přihlašuje od 16.11.

Neděle 19. Prosince, 8:00

Vánoční Liberec

Na tento výlet se přihlašuje od 23.11.

Odjezd autobusu od  Rudolfina v ulici 17. listopadu!  – nově!!!