Vlastníte dům na Praze 1 a chystáte se opravit jeho plášť, fasádu, nebo viditelné prvky?

 

Městská část Praha 1 vyhlašuje granty na opravu domovního fondu na rok 2019. Maximální výše grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000 Kč.

 

Žádost o grant lze podat na opravy vztažené k plášti domu (např. oprava fasád, oken, vrat, střech). Opravou se rozumí oprava nebo výměna stávající (fyzicky existující) části nemovitosti, nikoliv nová investice.

 

Grant bude poskytnut max. do výše 50% skutečných nákladů na opravu.  Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

 

Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2019.

 

Žádost o grant musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do 8.3.2019 do 13 hod.

 

Všechny potřebné dokumenty a formuláře naleznete na:

https://www.praha1.cz/mestska-cast/rozpocty-a-dotace/dotace-a-granty/

 

Zvláště doporučujeme nastudovat podmínky a pravidla pro poskytování, užití a vyúčtováníPDF