Dotační program ve 2. kole je vyhlášen pro toto konkrétní téma: Zakládání komunitních zahrad ve vnitroblocích v MČ Praha 1.

O příspěvek se mohou se svým projektem ucházet fyzické a právnické osoby, které mají trvalé bydliště nebo sídlo v MČ Praha 1 a projekt bude realizován na území Prahy 1.

Objem finančních prostředků, který je pro tento program k dispozici, je stanoven rozpočtem Městské části Praha 1 a pro rok 2020 ve 2. kole činí 55.000,- Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 15.000,- Kč, spoluúčast 25%.

Více informací zde – PDF