Městská část Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení dotačního programu s názvem „A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast“ a „B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019„.

Lhůta pro podání žádostí je od 8. do 20. března 2019.

 

V dotačním programu A. Jednička pro rok 2019 – sociální oblast mohou být podpořeny následující sociální služby:

 • Pomoc dětem a mládeži

V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na: 

 1. ranou péči a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pro děti ze znevýhodněného prostředí
 2. krizovou pomoc
 3. azylové bydlení pro rodiny s dětmi          
 •     Pomoc seniorům

V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na:

 1.  sociálně aktivizační služby
 2.  osobní asistenci, průvodcovské služby a předčitatelské služby
 3.  tísňovou péči a telefonickou krizovou pomoc
 4.  denní stacionáře a centra denních služeb
 5.  odlehčovací služby (hospicová péče)
 •  Pomoc osobám zdravotně postiženým

V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na:

 1. osobní asistenci, pečovatelskou službu a podporu samostatného bydlení
 2. sociálně aktivizační služby
 3. chráněné dílny
 4. chráněné bydlení
 •  Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:

V této oblasti preferujeme zejména projekty zaměřené na:

 1. sociálně terapeutické dílny pro mladé lidi bez rodinného zázemí
 2. oběti domácího násilí a trestné činnosti
 3. domy na půl cesty, azylové bydlení, nízkoprahová denní centra a noclehárny
 4. terénní programy zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením

 

V dotačním programu B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2019 mohou být podpořeny následující služby:

 1. kontaktní a poradenské služby
 2. terénní programy spojené s testováním na infekční choroby
 3. ambulantní léčba
 4. substituční léčba

 

Všechny potřebné dokumenty a formuláře naleznete >>>ZDE<<<