Městská část vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího odboru Stavební úřad. Pozice je zařazena do 12. platové třídy, mezi požadavky patří vysokoškolské vzdělání v v magisterském nebo bakalářském studijním oboru stavebního, architektonického nebo právního směru.

Stavební úřad vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí, provádí stavební dozor, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce, projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.

Více informací najdete v PDF

Další volná pracovní místa naleznete zde