Park před budovou hlavního nádraží bude nově pod správou vedení Prahy. Městské části Praha 1 bude v rámci
kompenzace naopak svěřena oblast Havelského tržiště na Starém Městě. Výměna proběhne zejména kvůli plánované výstavbě tramvajové linky vedoucí parkem. Praze 1 se ve spolupráci s dalšími institucemi podařilo v posledních letech významně zlepšit situaci ve Vrchlického sadech, magistrát tak bude moci navázat na dobrý směr,
který se podařilo nastavit.

Do roku 2017 byly Vrchlického sady neutěšenou lokalitou s vysokou koncentrací osob se závadovým chováním, lidí bez domova nebo drogově závislých. Tyto problémy vycházely z velké části z toho, že zde nefungovala komplexní a organizovaná správa. Místo nebylo pod trvalou kontrolou policie a dalších složek. Různé akce zde probíhaly nekoordinovaně v rozporu s příslušnými vyhláškami a bez zajištěného úklidu odpadků a zvyšovaly už tak vysokou koncentraci lidí bez domova apod. Symbolem tehdejší situace byl například stav tubusů se
schodištěm před nádražní budovou, kde kromě holubích a lidských výkalů a použitých injekčních stříkaček a jehel fungovaly neetické směnárny.

Úspěch koordinace

Spoluprací Prahy 1 a Centra sociálních služeb Praha se stav lokality začal postupně měnit. Situace byla
pečlivě zmonitorována a následně došlo k nejzásadnějšímu kroku – ke zkoordinování veškerých zainteresovaných institucí. Policisté i strážníci začali lokalitu kontrolovat v režimu 24/7, se Správou železnic a TSK se vyřešily majetkové poměry ve zmíněných tubusech, jež nyní mohou opět sloužit svému původnímu účelu. Optimalizovaly se také úklidové služby, které jsou ve směnném provozu rozloženy po celý den. Byly významně zregulovány možnosti výdeje potravin, aby se zamezilo zmíněnému chaosu a nepořádku.

Úklid až na výjimky provádějí klienti nízkoprahových center a společnosti podporující sociálně znevýhodněné osoby a práci zde nacházejí samoživitelky, zdravotně či tělesně postižení nebo sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel. Část nákladů hradí Praha 1, na dalších činnostech se podílí magistrát. S úklidem úzce souvisí i udržování zeleně, mobiliáře a také odstraňování graffiti. To se provádí například ve spolupráci s Technologií hlavního města Prahy a Dopravním podnikem.

Návrat důstojnosti

Díky těmto krokům se z nechvalně známého „Sherwoodu“ opět staly Vrchlického sady – důstojná vstupní brána do hlavního města. To se povedlo díky systémovému postupu městské části a Centra sociálních služeb Praha ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, ale také Českým drahami, Správou železnic, Dopravním podnikem, CDV službami, Technickou správou komunikací či Technologií hlavního města Prahy. Zapomenout nesmíme na organizace Naděje, Progressive, DROP-IN, Sananim nebo spolek Filantropie – jejich koordinace a zefektivnění služeb vedly k významné redukci všech negativních aspektů tohoto místa.

Řešení drogové problematiky pak jednoznačně pomohl vznik 11. oddělení obecné kriminality Policie ČR. Díky zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob v úklidu se podařilo již několik osob navrátit do důstojného života. Snížil se zároveň počet lidí, kteří mají Vrchlického sady za své útočiště a kteří tam bez respektování zavedených pravidel trávili prakticky veškerou dobu. Před několika lety to bylo v letních měsících i ke dvěma stům osob. V současné době se jejich počet snížil jen k pár desítkám lidí.

Jaká tedy bude budoucnost Vrchlického sadů po převedení této lokality pod správu hlavního města? „V první řadě děkuji našemu týmu, který se úspěšně zhostil náročné práce, která nikdy nekončí. I díky tomu, že tam naši lidé budou nadále působit, věřím, že se to dobré podaří zachovat,“ okomentoval změnu starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Před

Po

Prezentace – zpráva o stavu Vrchlického sadů