Bez vajec nejsou koláče, Praha vejce Evropy, Natvrdlostí ke šťastným zítřkům, Vejce všech zemí – ztvrdněte, Naše vejce na vaše mosty anebo třeba Velvary se valí do Prahy – rozsah hesel, která bylo možné spatřit při závěrečném nedělním pochodu velvarských poutníků přes Karlův most, byl velký a svědčil o jednom – Velvary jsou na svá vejce patřičně hrdé a původně nelichotivou pověst o své snaze přispět ke stavbě Karlova mostu dodnes náležitě opečovávají.

Když se totiž na stavbu Karlova mostu svážela z širokého okolí Prahy vejce, která se přidávala do malty, vymysleli prý Velvaráci, že je dovezou uvařená natvrdo, aby se jim po cestě nerozbila. Když však s tímto nákladem dojeli na Karlův most, příliš nadšení nesklidili a jejich snaha přidat uvařená vejce do malty se nesetkala s pochopením. A proto se dodnes Velvarákům říká Tvrdovaječníci.

To jim však nebrání, aby se každoročně po populárním velvarském vajíčkobraní nesebrali a nedoputovali ke Karlovu mostu s povozem a nůšemi plnými vajec. V posledních letech (a letos opět) pak jízlivě dodávají, že se určitě hodí na opravu chátrajících pražských mostů.

A Pražané, jak je jejich zvykem, otvírají velvarským Tvrdovaječníkům svoji náruč a vítají je – i s těmi jejich natvrdlými vejci. Se svojí cedulí s nápisem Velvarští, vítejte! na ně každoročně v Mostecké ulici čeká nejznámější pražský převozník Zdeněk Bergman, který je vždy převede přes most a sveze je za odměnu na svých lodích.

Na Křižovnickém náměstí čekají na poutníky před naloděním Pražané, letos na čele s primátorem Zdeňkem Hřibem a jedničkovým radním Davidem Bodečkem, aby zásilku převzali, opět zjistili, že se do malty nehodí, avšak přesto slušně poděkovali.

Všichni společně si pak vždy zazpívají známou píseň Ó Velvary, u jejíhož vzniku stál nářek pana Jáchyma z Bílé, který v roce 1591 něco popil a poté přespal ve velvarské Panské hospodě. Ráno ale zjistil, že přišel o truhlu s 996 tolary. Spor o to, jestli je probendil, nebo mu je někdo ukradl, se táhl mnoho generací. Tak na shledanou za rok, Tvrdovaječníci, a děkujeme předem vám i vašim vybraným nosnicím za velmi dobrá vajíčka – natvrdo, naměkko i syrová…