Vážení občané,

 

1. ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 se koná dne 19.11.2018 od 17:00 hod. v reprezentační budově Žofín, v Malém sále, Slovanský ostrov č.p. 226/2.

 

Návrh programu:

 

Po zahájení proběhne složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 1

 

1. Volba předsedy, členů a tajemníka Mandátového a volebního výboru
2. Volba předsedy, členů a tajemníka Návrhového výboru
3. Stanovení počtu členů Rady MČ Praha 1, místostarostů a stanovení funkcí, které
budou vykonávány dlouhodobě uvolněnými členy Zastupitelstva MČ Praha 1
4. Volba starosty Městské části Praha 1
5. Volba místostarostů Městské části Praha 1
6. Volba ostatních členů Rady MČ Praha 1
7. Zřízení výborů Zastupitelstva MČ Praha 1
8. Volba předsedů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1