Národní galerie Praha nachystala pro své návštěvníky krátce po znovuotevření výstavních prostor nabitý program. Jeho součástí je mimo jiné i dlouho plánovaná výstava Dřevo/řez ve Veletržním paláci. Ojedinělá sbírka secesních a moderních dřevořezů Národní galerie Praha doplněná zápůjčkou z Munchova musea v Oslu a Hablikovy nadace v Itzehoe připomene mezinárodní kontext středoevropské umělecké tvorby v letech 1900 až 1920.

Dřevořez je vůbec nejstarší grafickou technikou. Na Dálném východě byla uplatňována ještě před vynálezem papíru, v Evropě začala být využívána až v období okolo 14. století. Svou uměleckou konjunkturu zažil barevný dřevořez ale až po roce 1900. V té době ovlivnil také tehdejší pražskou výtvarnou scénu. „Cestu k modernímu obrazu pomohl formovat od konce 19. století dřevořez – obraz vzniklý tiskem z dřevěné desky prořezávané noži. Klíčový pro takový obraz se stal umělcův vztah k materiálu, barvě, ploše, stopám nástroje, jež spolupůsobily na vyjádření jeho představy,“ říká autorka výstavy Eva Bendová.

V rámci dlouhodobě připravovaného projektu, který se dočkal své realizace teprve nyní, bude k vidění bezmála 150 exponátů. Vedle grafických listů se návštěvníci mohou těšit také na štočky, dřevěné plastiky a malby. „Diváci budou mít zcela výjimečnou příležitost spatřit šest grafických listů a jeden grafický štoček Edvarda Muncha, které zapůjčilo Munchovo muzeum v Oslu,“ uvádí Petra Kolářová, kurátorka výstavy. Na výstavě jsou dále zastoupena grafická díla Paula Gauguina, Emila Orlika, Walthera Klemma, Wenzela Hablika, Ericha Heckela, André Deraina, Františka Bílka nebo Josefa Váchala. Rozsáhlý soubor vystavených děl pochází ze sbírek Národní galerie Praha, expozice však představí také zápůjčky z mezinárodních i českých institucí. Výstavu navíc obohatí zásadní exponáty od soukromých sběratelů.

Dřevo/řez můžete ve 4. patře Veletržního paláce navštívit až do 8. srpna, poté budou exponáty vráceny do depozitáře. Společně se zahájením výstavy vychází také zdařilá česko-anglická doprovodná publikace, kterou zpracovala autorka výstavy Eva Bendová ve spolupráci s kurátorkou Petrou Kolářovou. Vzhledem k velikosti prostoru není nutné prohlídku předem rezervovat. Více o výstavě naleznete na: https://www.ngprague.cz/udalost/3061/drevorez