21. ročník cyklu MUSICA FLOREA BOHEMIA

Přinášíme vám další poklady z dobových tisků Moravského zemského muzea v Brně, tentokráte z pera vynikajících skladatelů a též houslistů Carla Tessariniho a Carla Zuccariho. Na koncertě zazní především díla z Tessariniho sbírky La Stravaganza, což v italštině znamená právě extravagance. Sbírka obsahuje italskou třívětou brilantní Ouverturu, orchestrální Partitu a několik koncertů pro sólové housle, hoboj nebo koncert pro dvoje housle.
Pozoruhodný bude sólový part hoboje, který byl skladatelem určen také pro sólové housle. Této “rekonstrukce” dle dobových zvyklostí a možností dobového nástroje se ujme hobojistka Tereza Samsonová.

Více najdete zde: Moravská „extravagance“: Carlo Tessarini a Carlo Zuccari PRAHA | Facebook