MČ Praha 1 zve na tradiční oblíbenou zářijovou akci pro širokou veřejnost. Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou událostí, která probíhá po celé Evropě. Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se pravidelně účastní EHD již od roku 1997.

Letošní ročník Dnů evropského dědictví proběhne o víkendu 9. a 10. září, kdy se otevřou zajímavé soukromé i veřejné památky, včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně.

Vaším průvodcem po objektech zpřístupněných MČ Praha 1 bude orientační mapa, která je ke stažení ZDE, nebo k vyzvednutí v infocentru MČ Praha 1 – Vodičkova 18. Zároveň v každém objektu, otevřeném MČ P1, je pro návštěvníky připraven letáček s historií navštíveného místa.

Těšit se můžete na prohlídku sklepa s unikátní Kresbou od Jana Slavíčka v ulici Úvoz, ve Strahovské ulici na utajenou Vyhlídku vzniklou z bývalé věže Hladové zdi. Představíme úspěšně provedenou rekonstrukci interiéru Kostela Všech svatých na Hradě pražském včetně vyhlídky na Prahu, jakou měli králové a mají prezidenti České republiky. Přidáváme grottu sv. Eliáše ve Vojanových sadech a architektonicky hodnotné objekty s bohatou výzdobou uliční fasády.

Informace k akci Dny evropského dědictví na MČ Praha 1 Věra Hrubá 221 097 438, vera.hruba@praha1.cz

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete na: www.historickasidla.cz, www.ehd.cz.

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objektů za jejich zpřístupnění a spolupráci v rámci Dnů evropského dědictví.

UPOZORNĚNÍ !!! Z DŮVODU PRODLOUŽENÍ STAVBY REVITALIZACE RŮŽOVÉHO SADU JE PŘÍSTUP K OBJEKTU – VYHLÍDKA, STRAHOVSKÁ 206 – OD RŮŽOVÉHO SADU UZAVŘEN. PROSÍM, VYUŽIJTE CESTU OD PETŘÍNSKÝCH SADŮ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. NÁVŠTĚVNÍKŮM SE ZA VZNIKLOU KOMPLIKACI OMLOUVÁME.