Tradiční postní provedení sekvence Stabat Mater v bazilice sv. Jakuba, zhudebněné tím nejlepším českým skladatelem Antonínem Dvořákem.

Hraje a zpívá Sbor a orchestr sv. Jakuba, Strahovský chrámový sbor, VUS UK a na varhany Vladimír Roubal. Jako sólisté se představí:
Soprán – Lucie Silkenová
Alt – Stanislava Jirků
Tenor – Tomáš Černý
Bas – František Zahradníček

Koncert je ZDARMA.