Více než třicetiletá a velmi oblíbená tradice Základní školy Brána jazyků – výstava umění v letošním roce zahájena!

O zapůjčení uměleckých děl do auly školy na Uhelném trhu se letos postarala Barbora Vovsová, absolventka Akademie výtvarných umění oboru sochařství školy Lukáš Rittsteina. Vernisáž se konala za účasti mnoha současných i bývalých pedagogů, přátel školy a žáků devátých tříd. Ti si připravily literární pásmo pod vedením pedagožky Evy Wolfové. Celý rok mohou žáci a pedagogický sbor obdivovat jemné a citlivé kresby, inspirované přírodou a jejími zákonitosmi. Kresby ukotvuje obří socha Totemu na hlavním školním schodišti, dílo na kterém pracovala Barbora několik let.

Místostarosta MČ Praha 1 David Bodeček: „Naše školy obdivuji. V mnoha ohledech dělají vždy mnohé navíc, a to je dělá jedinečnými. Na Bráně jazyků nám každý rok zpříjemňuje prostředí originální umění renomovaných autorů. Společná vášeň pro umění a příprava každoroční výstavy podporuje sounáležitost a spolupráci žáků i jejich pedagogů.“