Hřiště v Masné a Na Františku mají nového správce. Tím se nyní stal zapsaný spolek LUDUS MAGNUS, který bude obě hřiště spravovat do 31. 8. 2023.

Od 13. 3. do 31. 3. 2023 provozovatel zajistí chod sportovišť pro mateřské, základní a střední školy, od 1. 4. do 31. 8. 2023 se brány sportovních ploch otevřou také veřejnosti. Od dubna do srpna pak bude otevřeno každý den včetně víkendů od 8:00 do 20:00 hodin, přičemž všední dny v čase od 8:00 do 16:00 budou vyhrazeny pro školy.

„Jedná se o krizové řešení do doby výběrového řízení na víceleté období. Do té doby je nutné zajistit transparentní způsob provozu s preferencí užívání školskými zařízeními. Životní prostředí také počítá s opravou herních prvků v havarijním stavu Na Františku a povrchu hřiště v Masné,“ uvedla Kateřina Klasnová, místostarostka Prahy 1 pro životní prostředí.

V lednu letošního roku ukončil dosavadní dlouholetý provozovatel, společnost Sport-Technik Bohemia, správu sportovišť v ulici Masná a Na Františku, kterou převzal Odbor péče o veřejný prostor (resp. od 1. 3. Odbor životního prostředí a čistoty), aby alespoň v omezené míře zajistil provoz zejména pro žáky mateřských, základních a středních škol, než bude řádně a transparentně vybrán nový dočasný provozovatel.

Do výběrového řízení na dočasnou správu se přihlásilo celkem 6 zájemců o provozování zmíněných hřišť, z nichž hodnotící komise vybrala spolek LUDUS MAGNUS, který splnil všechny podmínky výběrového řízení včetně nejnižší ceny.