Radní první městské části schválili na příští rok vypsání dotací, které se týkají spolkové činnosti a ochrany kulturního dědictví, a také spolupořadatelství kulturních a volnočasových akcí. U části z nich dochází ke změnám.

Na spolupořadatelství městské části při akcích v oblasti kultury a volného času půjde pro příští rok 1 000 000 korun. Oproti letošku je to o 900 000 méně, většina z této částky se totiž přesouvá do dotačního programu kultury, který se nyní připravuje. Cílem je, aby u akcí, jež se konají celoročně, pravidelně se opakují či mají tradici, žadatelé využívali klasické dotační řízení. Maximální částka se také snižuje na 30 000 korun.

Kritéria pro hodnocení žádostí zůstávají stejná, hodnotí se konkrétní přínos akce pro občany Prahy 1 a vícezdrojové financování. Žadatel uvede ve své žádosti, zda žádal či obdržel finanční prostředky u jiných subjektů, např. magistrátu, jiných městských částí, ministerstva kultury apod. Nadále také platí, že jeden žadatel je oprávněn podat žádost pouze jednou v daném roce a že se akce musí konat na území Prahy 1.

Podrobné informace včetně samotné žádosti naleznete zde:

Lhůta pro podání žádosti: nejpozději 40 dní před konáním akce v roce 2020.

Změny se pro příští rok prakticky nedotknou dotací pro spolky. Rozdělovat se bude 1 200 000 korun, na jeden projekt je možné žádat maximálně 50 000. Pro představu: pro letošek o podporu žádalo 48 subjektů, smlouva byla uzavřena s 37 z nich.

Hlavními kritérii pro podporu spolků jsou, kromě samotného podání projektu, jeho přínosy pro občany Prahy 1 a dlouhodobost činnosti. Doporučeným kritériem je vícezdrojové financování. Samozřejmě platí, že žadatel musí provozovat činnost na území Prahy 1. Program slouží pro celoroční činnosti a není určený pro jednorázové akce.

Podrobné informace včetně samotné žádosti naleznete zde:

Lhůta pro podání žádosti potrvá od 6. ledna do 24. ledna 2020.

V dotačním programu na ochranu kulturního dědictví se bude příští rok rozdělovat 500 000 korun, maximálně je možné žádat o 100 000. Nově mohou být z dotačního řízení vyloučeny domy, v nichž je, byť jen zčásti, provozováno krátkodobé ubytování. Dotace rovněž nelze poskytnout domům, které slouží k podnikání v oblasti hazardních her a erotiky.

Cílem programu jsou opravy drobných architektonických prvků viditelných pro veřejnost jako např. domovní znamení, portály, kování, vrata, ozdobné prvky, studny, pítka atp. Kromě viditelnosti pro veřejnost je třeba doložit stav poškozené památky.

Podrobné informace včetně samotné žádosti naleznete zde:

Lhůta pro podání žádosti: od 6. ledna do 28. února 2020.

(mk), foto: Petr Našic