Představujeme vám jeden z nejstarších spolků novodobé historie na Praze 1, kterým je Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan, založený v roce 1989. Předseda spolku Tomáš Oliva, bývalý ředitel ekonomického oddělení Kanceláře prezidenta republiky v době prezidenta Václava Havla, řídí dnes trochu menší podnik, ale se stejnou láskou. Spolek měl sídlo v zázemí Malostranské besedy, ale po její velkolepé přestavbě a rekonstrukci, kdy všechny reprezentační prostory dostaly jiný řád a účel, se přestěhoval o malý kousek dál do bývalého Papírnictví na Malostranském náměstí.

Spolek je aktivní a nedílnou součástí komunitního života na Malé Straně a Hradčanech. Má kolem 150 členů. Vydává občasník Obecní noviny, pořádá kulturní akce a výstavy. Na výstavách se prezentují díla umělců této městské části, které chce Spolek představit nebo je připomenout. „Někdy jsme překvapeni, co se mezi námi skrývá za poklady, mezi umělci, členy Spolku,“ usmívá se Tomáš Oliva a dodává: „Do budoucna máme dramaturgický program galerie plný, ale nebráníme se novým výzvám a nabídkám.“

Činnost Spolku můžete zažít právě dnes v 18:00 hodin na vernisáži výstavy s názvem Olga Michálková – Selfies. Fotografie můžete zhlédnout do 7. dubna, otevřeno je středa a čtvrtek od 14 do 18 hodin.
Výstava bude skvostná!