Odbor školství Prahy 1 připravil dotazníkové šetření spokojenosti se školami v přírodě v Česticích a Janově, které městská část Praha 1 zřizuje. Dotazníky byly distribuovány k vyjádření pedagogům a vedením mateřských a základních škol, ale i rodičům dětí. Do šetření se k velké radosti odboru zapojilo značné množství respondentů. Dosud jen k Česticím dorazilo už téměř 300 vyplněných formulářů.

„Zatím jsme procházeli dotazníky týkající se školy v přírodě v Česticích a už teď je patrná velká spokojenost s tímto zařízením ať už ze strany pedagogů, tak i rodičů. S podrobnými výsledky obou škol budeme veřejnost včas informovat,“ uvedla vedoucí odboru školství Prahy 1 Michaela Vencová.

V souvislosti s dotazníkovým šetřením, jehož jediným cílem bylo – na základě získaných dat – zlepšení kvality a efektivity poskytovaných školských služeb, se přesto objevily ze strany několika málo rodičů obavy, že radnice plánuje omezení, popř. i zrušení školy v přírodě v Česticích.

Místostarosta David Bodeček v reakci na tyto obavy plán na zrušení uvedené školy v přírodě vyloučil. „Jakýkoliv plán na podstatnou změnu v mé gesci by byl samozřejmě projednán v odborných komisích a dalších poradních orgánech a nejdříve ze všeho pak s pedagogickou a rodičovskou veřejností. Za podporu našich Čestic rodičům velmi děkuji,“ prohlásil David Bodeček.

Dodal zároveň, že s podrobnými výsledky dotazníkového šetření budou seznámeny obě školy v přírodě i ostatní školy zřizované naší městskou částí, rodiče, všechny zastupitelské kluby, odborné komise i poradní orgány.