Výstava prací Barbory Křivské, bývalé žákyně a zdejší paní učitelky výtvarné výchovy byla zahájena včera v Základní škole Brána jazyků na Uhelném trhu.

Cyklus Škola a umění je letos jubilejní –  škola již 32 let vystavuje díla renomovaných umělců a výtvarníků, kteří učí děti vnímat umění a žít s ním. Za tu dobu zde vystavovali Kurt Gebauer, Jindra Viková, Pavel Baňka, Hanuš Lamr, Petra Gupta Valentová a mnozí další.

Práce Barbory Křivské můžete vidět ve školní budově na Uhelném trhu do konce školního roku.

A máme pro vás překvapení: těšte se na výstavu uměleckých prací pedagogů výtvarného umění základních škol Prahy 1. Bude zahájena 7.11.ve Středisku volného času, Truhlářská 8.