V Domě s pečovatelskou službou v Týnské ulici čekalo na frekventanty kurzu práce na počítači milé setkání.

Obdrželi totiž osvědčení, které prokazuje jejich kvality a orientaci v moderních technologiích. To vše se odehrálo za přítomnosti místostarosty Petra Burgra a ředitelky Střediska sociálních služeb Heleny Čelišové.

Další informacewww.socialnisluzby-praha1.cz.