První besedu pro rodiče odstartoval dne 22. 2. 2018 v ZŠ Vodičkova pan Ladislav Špaček na téma etikety. Jak jinak, než naprosto profesionálně a se šarmem sobě vlastním. Pozornost skupiny udržoval vtipem, ale i praktickými nácviky situací. Nebudeme přehánět vyjádřením, že všichni mu doslova „viseli na rtech“.

Kdy by se mělo začít s výchovou ke slušnému chování? Vlastně ihned, jakmile se dítě narodí a začne komunikovat. Už zcela malé dítě vnímá, jak se chová otec k matce, muž k ženě. Ve výchově jde vždy o nápodobu, což říkal již psycholog Zdeněk Matějček slovy: „Nejlépe vychovává rodič, který nevychovává“. V etiketě toto platí dvojnásob. Etiketa nám dává jistotu, vede nás k tomu být dobrými společníky a snáze uspět v byznysu i osobním životě. A o to přece všem rodičům jde, aby jejich děti byli úspěšní jedinci, kteří si umí poradit za každé situace. Vědí, jak představit partnerku, konverzovat v přítomnosti svého nadřízeného nebo povečeřet U Maxima J. „Etiketa je životní styl“, říká mistr v tomto oboru, o čemž bezpochyby všechny přítomné přesvědčil.

A jaká další témata besed s odborníky pro rodiče chystáme? V anketě, kterou jsme mezi rodiči provedli, vedou témata:

· Agresivita u dětí, jak jí předcházet a řešit?
· Jak na vulgarismy u dětí?
· Kyberděti – jak chránit před riziky sociálních sítí a nových technologií?

O termínech besed budeme včas informovat na webových stránkách MČ Praha 1 a na Facebooku (připojte se k otevřené skupině „MAP Praha 1“).