Tisícovku respirátorů darovala radnice Prahy 1 dobročinné organizaci Zdravotní klaun, která již od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. Respirátory předal ředitelce organizace Kateřině Slámové-Kubešové 1. místostarosta Petr Burgr.

Velmi oceňuji práci, kterou děláte pro nemocné děti a seniory. A budu moc rád, když se mezi klauny ve větší míře zařadí i mladší generace, aby se tak mohla setkat s realitou, učit se pomáhat a pochopit celý proces vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu nemocných,“ uvedl 1. místostarosta Petr Burgr.

Zdravotní klauni navštěvují pacienty na různých nemocničních odděleních, na onkologii, chirurgii, psychiatrii či JIPce, ale doprovází je až na operační sál. „Organizujeme pro pacienty cirkusy, kde se třeba mohou děti naučit žonglovat. Nezapomínáme ani na seniory, kterým naši klauni během pandemie psali osobní dopisy,“ doplnila Kateřina Slámová-Kubešová.

Zdravotní klauni působí nejen ve zdravotnických zařízeních a v domovech pro seniory, ale i v domácnostech. V rámci Virtuální klauniády je možné si pozvat prostřednictvím videohovoru klauna i domů, pokud je dítě dlouhodobě nemocné. Pro více informací: www.zdravotniklaun.cz/virtualni-klauniady/