Rada městské části Praha 1 dnes schválila novelu jednacího řádu, která posílí informovanost veřejnosti i transparentnost jednání radních.

Na webových stránkách radnice tak nově budou zveřejňovány programy jednání i zápisy z nich (v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů č.2/2004 a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou úpravou).

K projednání jednotlivých materiálů může podle novely člen Rady přizvat další osoby (zastupitele, občany, členy SVJ apod.). O jejich přítomnosti rozhodne v případě námitek Rada hlasováním.

Novela rovněž přináší právo předkládat materiály do Rady předsedy komisí zřízených Radou, kteří jsou pro tuto funkci jako členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.