Ve středu 3. května se konalo další pokračování dopravně bezpečnostní akce zaměřené na neukázněné účastníky silničního provozu. Tentokrát se městští strážníci, spolu radním pro dopravu Vojtěchem Ryvolou a Ivanou Antalovou, radní pro sociální věci a bezbariérovost, zaměřili na dodržování zákazu vjezdu do Nerudovy ulice.

Ta je kromě pěších a vozidel rezidentů využívána zásobovacími automobily. Ostatní motorová vozidla sem však mají zakázaný vjezd. Jak jsme se ale mohli sami přesvědčit, řidiči tento zákaz často ignorují.

„Naše dopravně bezpečností akce jsem si sám pro sebe nazval ´radní v ulicích´, protože jsme tu dva, stejně tak jako minule: paní Antalová, radní pro bezbariérovost a sociální věci, a já za dopravu. A opět se nám potvrdilo, jak ohromné množství řidičů nedodržuje ty nejzákladnější předpisy. Moc děkuji strážníkům na čele s panem ředitelem Stejskalem za jejich trpělivost. Agresivita některých řidičů totiž byla značná,“ popsal radní Vojtěch Ryvola.

Radní Ivana Antalová vidí potíž Nerudovy ulice v tom, že je již nyní frekventovaná kvůli zásobování a parkovacím oprávněním hotelů pro hosty, což znemožňuje parkování a pohyb rezidentů, starších lidí a vozíčkářů. „A když se k tomu přičte samotná bariérovost ulice, kdy tu nejsou v pořádku nájezdy, nejsou tu vodicí cesty pro nevidomé a podobně, počet překážek narůstá,“ popsala Ivana Antalová.