2. prosince vypsala Praha 1 výběrové řízení k 17 volným nebytovým prostorám.

Nejzazší termín pro podání nabídek je 6. leden 2020.

Otevírání obálek v 1. kole proběhne 9. ledna 2020.

Bližší informace k podmínkám výběrového řízení, včetně termínů prohlídek, naleznete na stránkách reality.praha1.cz.