profile

1. místostarosta

uzemní rozvoj a výstavba, obchod a služby, cestovní ruch a podpora podnikání, bezpečnost a veřejný pořádek, prevence kriminality

221 097 189 /

221 097 286

petr.hejma@praha1.cz