Strategii udržitelného rozvoje pro období do roku 2031 začala připravovat radnice první městské části. Rozsáhlý dokument by měl být hotov do září příštího roku. Praha 1 si pro jeho vypracování vybrala ve výběrovém řízení renomovanou společnost M.C.TRITON.

Zhotovení tohoto stěžejního koncepčního materiálu přinese zásadní nástroj pro plánování dalšího vývoje naší centrální městské části. Tento vývoj bude samozřejmě závislý nejen na budoucích politických rozhodnutích zdejších volených zástupců, ale i zastupitelů hlavního města a zákonodárců obou parlamentních komor. Bezpochyby ho ale ovlivní i řada dalších globálnějších faktorů. Praha 1 musí být na to vše připravena a v konfrontaci s vnějšími vlivy musí mít jasno o svých prioritách,“ konstatoval starosta Prahy 1 Petr Hejma, který vypracování strategického dokumentu inicioval.

Strategii budou tvořit tři pilíře – environmentální, ekonomický a sociální – a její tvorba se bude mj. opírat o reprezentativní sociologický výzkum, zejména pak o demografická data.

Vedení radnice podle starosty ve svém plánu předpokládá, že se do přípravy zapojí nejen specializovaní odborníci, členové Rady MČ Praha 1 a pracovníci Úřadu MČ Praha 1, ale také členové odborných komisí a výborů, zastupitelé a další jednotliví občané, občanské spolky a jiné organizace.

Cílem strategie je podle starosty zvrátit dosavadní vývoj a zajistit, aby i do budoucna byla Praha 1 živou obcí, nikoliv turistickým skanzenem.