Nezisková organizace Post Bellum zaznamenává od roku 2001 vzpomínky pamětníků zásadních okamžiků uplynulého století. Ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 organizuje Post Bellum pro žáky základních škol projekt Příběhy našich sousedů. Ten umožňuje žákům stát se na půl roku dokumentaristy a zpracovat pod vedením lektorů z Post Bellum a svých pedagogů příběh pamětníka ze svého sousedství.

Dětské týmy nejprve natáčí jeho celoživotní vzpomínky na diktafon, potom je zpracovávají do vlastního dokumentárního díla. Tím bývá například rozhlasová reportáž v Českém rozhlase, video reportáž nebo animace. Děti pak příběhy představí na slavnostní závěrečné prezentaci.

V rámci projektu proběhla ve středu 26. února exkurze v Archivu bezpečnostních složek v Braníku, jíž se zúčastnila také místostarostka Městské části Praha 1 Eva Špačková. „Mám velkou radost z přístupu našich dětí a jejich pedagogů. Projekt Příběhy našich sousedů a třeba právě tato exkurze jim určitě velmi pomáhají,“ vyzdvihla Eva Špačková.

Exkurzi vedla Xenie Penížková, vedoucí oddělení archivních fondů operativních svazků a vyšetřovacích spisů. Pomáhala dětem ujasnit si pojmy jako totalitní režim, bezpečnostní složky, domovní prohlídka nebo třeba emigrace. Vysvětlovala, jak pracovala Státní bezpečnost. Děti mohly nahlédnout do některých spisů, navštívily také depozitář a viděly, jak se restaurují staré spisy.

Podobných exkurzí se postupně zúčastnily všechny týmy z Prahy 1, zapojené v projektu. Tentokrát navštívili Archiv bezpečnostních složek učitelé Roman Elner a Eva Wolfová a jejich týmy ze ZŠ Brána jazyků a David Strádal a jeho tým ze ZŠ sv. Voršily.

Letošní slavnostní závěrečná prezentace prací dětských týmů se bude konat ve středu 15. dubna od 17:00 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice. V tomto běhu projektu se zapojilo deset žákovských týmů ze čtyř škol: ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, ZŠ sv. Voršily a Gymnázium J. G. Jarkovského.

Od roku 2012 se do projektu Příběhy našich sousedů zapojilo v České republice 989 českých škol s více jak 6 319 žáky a studenty, kteří pod vedením téměř 1 162 učitelů zdokumentovali v 1 475 žákovských dokumentaristických týmech téměř patnáct set pamětnických příběhů. Cílem přitom nebylo zapojit jen elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit touto formou moderní dějiny co nejširšímu okruhu čtrnáctiletých a patnáctiletých žáků a studentů.

Výsledné žákovské dokumenty je možné zhlédnout na www.pribehynasichsousedu.cz.