Letos již podesáté a hned se čtyřmi zajímavými koncerty pro veřejnost se v prvním zářijovém týdnu uskuteční Pražské klarinetové dny. Oblíbený hudební festival s mezinárodní účastí tak od 31. srpna do 5. září obohatí konec léta v hlavním městě.


Špičkoví mladí hudebníci z domova i ze zahraničí opět přijedou do Prahy, aby na Hudební fakultě AMU absolvovali mistrovské kurzy ve hře na klarinet. Projekt se po loňské pauze opět otevírá i širší veřejnosti formou koncertů, pořádaných v jedinečných prostorách převážně Malé Strany.

Od Mozarta k současné skandinávské hudbě, přes netradiční adaptaci Carmen až po večer v Jazz
Docku

„Pro návštěvníky jsme letos připravili opravdu rozmanitou dramaturgii. Od hudby hrané na unikátní dobové nástroje, přes českou premiéru současného finského skladatele až po koncert v jazzovém klubu,“ zve na Pražské klarinetové dny za pořadatele Irvin Venyš. On sám je předním českým klarinetistou a také pedagogem Hudební fakulty AMU, která projektu opět poskytla svoje zázemí. Právě nádherné prostory a výborní lektoři – k nimž vedle vyučujících z HAMU patří letos jména jako Harri Mäki ze Sibeliovy akademie v Helsinkách nebo Ernesto Molinari z hudební univerzity ve
švýcarském Bernu – jsou hlavními magnety, které mladé umělce do Prahy i toto léto přivedli.


„Největší událostí festivalu projektu je koncert nazvaný Aho / Mozart, na kterém zazní dva kvintety pro dechové nástroje a klavír. Jedním z nich je česká premiéra současného finského skladatele Kalevi Aha, kde se představí nejznámější finský klarinetista Harri Mäki, japonská klavíristka žijící ve Finsku Mariko Furukawa nebo český hobojista Vilém Veverka. Mozartův kvintet má naproti tomu ryze české obsazení a posluchači se mohou těšit na výborného klavíristu, a zároveň ředitele české filharmonie Davida Marečka, mladou klarinetistku Kateřinu Škardovou, která se probojovala do soutěže Pražského jara 2022“, doplňuje Irvin Venyš.


Festival zahájí 1. září netradiční adaptací Bizetovy Carmen v úpravě pro šest klarinetů a vypravěče. Německý soubor Clarimonia Ensemble a jejich hosté rozezní nádherné prostory Fortny kláštera bosých karmelitánů na Hradčanském náměstí v 19.30, prohlídky prostor kláštera budou možné o hodinu dříve. Již zmíněný highlight festivalu – koncert Aho / Mozart se uskuteční 2. září v Sukově síni Rudolfina v 19.30. V pátek 3. září následuje od 18.00 koncert v klubu Jazz Dock, na kterém vystoupí Epoque Quartet s klarinetistou Irvinem Venyšem a pokřtí nové společné CD, nazvané Komp(l)ot. Desáté výročí festivalu zakončí tradiční koncert The Best Of, na kterém vystoupí absolventi mistrovských kurzů. Originální program, nastudovaný během mistrovských kurzů a šitý na míru letošnímu ročníku, je k poslechu 4. září v sále Martinů na Malostranském náměstí v 19.30.


Vstupenky a veškeré další informace jsou k dispozici na:

www.clarinetart.cz
facebook.com/Prazskeklarinetovedny/