V sobotu 26. listopadu byl rozsvícen vánoční strom na Staroměstském náměstí. Spolu s ním také odstartovala tradiční vánoční sbírka, jejímž cílem je pomoci zkvalitnit péči o děti s nádorovým onemocněním. Tu každoročně již 22 let pořádá Nadace Pražské děti, která na Staroměstské náměstí umisťuje kasičku. Veškeré vybrané prostředky následně předá Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Všem, kteří se na Staroměstském náměstí zastaví nasát vánoční atmosféru a rozhodnou se při této příležitosti podpořit léčbu vážně nemocných dětí, jsme nepopsatelně vděční. Vánoce jsou časem, kdy si máme pomáhat a já myslím, že snad neexistuje hezčí a důležitější pomoc, než je pomoc při léčbě dětí s nádorovým onemocněním,“ řekla ke sbírce ředitelka Nadace Pražské děti JUDr. Dana Maršálková. Ta zároveň připomněla, že tým lékařů pod vedením emeritního přednosty prof. Jana Starého a přednostky doc. Lucie Šrámkové odvádí úžasnou práci.

Za dobu, co nadace sbírku organizuje, se jí podařilo vybrat více než 7 milionů korun. „Naši sbírku do zapečetěné kasičky pořádáme každoročně právě v období adventu a následně také během Velikonoc. Vždy, když se nám podaří vybrat zásadnější sumu, doplníme ji z vlastních prostředků nadace tak, aby byla hezky kulatá a následně ji předáme Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole,“ popsala sbírku Dana Maršálková. Naposledy před pandemií covidu nadace předala klinice šek na 1,1 milionu korun.

Z vybraných prostředků klinika v minulosti financovala například nákup potřebných monitorovacích jednotek a speciálních lůžek pro oddělení. Část však použila také na vybavení laboratoří či na výzkum léčby. „Je to veliká pomoc a pomoc Nadace Pražských dětí je dlouhodobá a letitá. Pro naše pacienty velmi potřebná,“ řekl Jan Starý, emeritní přednosta Kliniky hematologie a onkologie FN Motol. Léčba dětí s nádorovým onemocněním je nicméně stále velmi náročná a obvykle zabere 6 až 12 měsíců. Podle něj dříve léčba pomohla jen asi 2 dětem z deseti. V současnosti je díky pokrokům možné úspěšně vyléčit ze stejného počtu asi 8 až 9 dětí.

Pokud byste rádi přispěli a nemáte cestu kolem kasičky na Staroměstském náměstí, pak můžete sbírku rovněž podpořit zasláním finančních prostředků na sbírkový účet nadace.

Číslo sbírkového účtu: 107-3851610257/0100

Více informací naleznete na webu Nadace Pražské děti na https://prazske-deti.cz/startuje-kazdorocni-vanocni-sbirka-pro-deti-s-nadorovym-onemocnenim/