Rada hlavního města Prahy dnes ráno schválila nařízení, které zakazuje jízdu na vozítkách Segway na území Pražské památkové rezervace i v některých oblastech mimo ni. Zákaz bude platit v celé Praze 1, v části Vinohrad, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, v Libni, v celých Holešovicích a na Letné. V Praze 6 na žádost tamější radnice tato regulace segwayů platit nebude. Zákaz bude účinný po nabytí účinnosti nařízení, tedy za 15 dnů. Vymahatelný bude po osazení příslušných dopravních značek, což by mělo být provedeno velmi rychle do konce srpna.

„Je to vítězství zdravého rozumu a důležitý krok ke zvýšení bezpečnosti v ulicích Prahy. Segwaye na chodníky v centru Prahy prostě nepatří,“uvedl JUDr. Ivan Solil, radní Prahy 1 pro bezpečnost a prevenci kriminality. „Prosadit změnu nebylo jednoduché. Nejprve totiž bylo třeba novelizovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,“ dodává radní Solil, který o zákaz „osobních přepravníků se samovyvažovacím zařízením“ usiluje společně s kolegy z městské části Praha 1 již léta. Novela silničního zákona nabyla účinnosti dne 20. února 2016. Zákon nově vymezil vozítka Segway jako „osobní přepravník“ a obcím umožnil regulovat jejich provoz.

„Jsem rád, že magistrát vyslyšel Prahu 1 a další městské části. Lidé, kteří nebydlí, nebo se nepohybují často v centru, si možná ani neuvědomují, jak velký problém Segway představují,“ uvedl zástupce starosty Prahy 1 a radní hlavního města Prahy Daniel Hodek.

Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností.

Se zákazem osobních přepravníků Segway nesouhlasí půjčovny těchto vozíků a organizátoři hromadných jízd. Zákaz však v žádném případě nelze považovat za omezování svobody podnikání, neboť toto podnikání probíhalo na úkor velkého počtu chodců – obyvatel i návštěvníků hlavního města. Důkazem jsou desítky zranění chodců i samotných jezdců na vozících Segway, kteří velmi často řídili tyto těžké a rychlé stroje pod vlivem alkoholu.

Podobný zákaz vozítek Segway na chodnících platí například ve Velké Británii. V Norsku, stejně jako ve Finsku je používání transportérů Segway nezákonné. V Berlíně nesmějí Segwaye jezdit na plochách určených pro chodce. V řadě dalších měst v Německu (například v Hamburku) je provoz vozítek Segway dovolen, ovšem pouze ve speciálních jízdních pruzích pro cyklisty, které jsou v této zemi velmi rozšířené. Jinde jsou vozítka považována za mopedy a musejí mít náležité identifikační označení a další výbavu (odrazky). Praha 1 má oddělenou cyklistickou infrastrukturu jen minimální a úzké ulice a chodníky v centru s množstvím lidí jsou pro provoz Segwayů vyložené nevhodné.

Proč Segway na chodník nepatří? Uživatelé těchto dopravních prostředků ohrožují chodce, včetně penzistů, maminek s kočárky, dětí, pejskařů a dalších pěších návštěvníků i obyvatel centra Prahy. Segway má dvě kola vedle sebe, motor, dokáže jet rychlostí až 20 km/h v hodině a s člověkem váží kolem 120 kilogramů. A navíc žádný právní předpis nezakazuje řídit Segway pod vlivem alkoholu či při jízdě telefonovat.

Městská část Praha 1 od roku 2011 obdržela od občanů mnoho stížností na provoz osobních transportérů Segway. Řada lidí poraněných těmito přepravníky dokonce musela vyhledat lékařské ošetření v Nemocnici Na Františku. Osobní přepravníky Segway jsou v centru Prahy v drtivé většině využívány k vyhlídkovým jízdám pro turisty. Vyhlídkové jízdě předchází pouze několikaminutová instruktáž, testy na alkohol bývají vzácnou výjimkou, naopak „aklimatizační“ zastávky v hostincích během vyhlídkových jízd až příliš častým jevem. Cílem nařízení není bránit podnikání v cestovním ruchu, ale podstatně zvýšit bezpečnost a komfort obyvatel i návštěvníků Prahy.