Zastupitelé hlavního města Prahy odsouhlasili na svém včerejším jednání po téměř tříhodinové diskuzi nové znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o provozování pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech, tzv. busking. Obsah vyhlášky, která by měla vyjít v platnost od 1. března je kompromisem mezi různými názory a právními možnostmi. Základní mantinel dalo celé věci Ministerstvo dopravy, které od roku 2013 nepovažuje busking za zvláštní užívání komunikace vyžadující zábor.

Městská část Praha 1 připravila návrh novely vyhlášky již v květnu roku 2014 jako reakci původní znění vyhlášky. Ta sice možná měla dobrý úmysl, ale její vágní obsah a nevynutitelné podmínky provozování buskingu způsobily, že nejen občané Prahy 1, ale také zaměstnanci firem a personál provozoven byli doslova denně konfrontováni nadměrným hlukem z akustické podoby buskingu.  Bohužel komunální volby na podzim roku 2014, a následně personální změny na pražském magistrátu zavinily, že diskuze nad novým zněním vyhlášky začaly na základě dlouhodobého tlaku Prahy 1 až v průběhu roku 2015.

Zdravý rozum zvítězil

„Praha 1 nikdy nebojovala proti slušným buskerům patřících k přirozenému koloritu historického centra. Od roku 2013 však vyšlo najevo, že regulace je nutná tam, kde se na původně dobré myšlence přiživují další osoby. Ty svým bezohledným chováním nedaly Praze 1 i hlavními městu jinou možnost, než přistoupit k vyšší míře regulace“ – uvedl radní pro oblast bezpečnost, prevenci kriminality a veřejného pořádku Ivan Solil (ČSSD), který byl hlavním iniciátorem změny stávající vyhlášky.

Nové znění vyhlášky zakazuje například používání elektronických zesilovacích reproduktorů nebo vystoupení s živými zvířaty. Omezená je i doba hraní. Hrát se nově bude moci od 9:00 do 22:00 hodin vždy maximálně hodinu v kuse s hodinovou přestávkou. Mezi místa, kde je akustický busking zakázán úplně přibyla například Mostecká ulice, jejíž občané proti buskingu sepsali petici. Stejně jako uživatelé nebytových prostor v okolí Václavského náměstí. Jejich petice měla dokonce přes 1000 podpisů.

O tom, že je současný stav déle neudržitelný a je třeba zásadní změny volala kromě Prahy 1 také městská policie. Její pražský ředitel, Eduard Šuster rovněž vyjádřil současnému znění vyhlášky podporu s tím, že se po vyhodnocení dopadu nebrání další diskuzi nad jejím obsahem.

Busking je záležitostí v drtivé většině centra Prahy. „Městská část Praha 1 byla od roku 2013 adresátem v celkovém součtu tisícovky stížností na především akustickou formu buskingu. Takto dlouhá doba jen dokazuje, že i když se pro všechny negativně zatížené občany Prahy jedná o zcela jednoznačnou věc, pro mnoho zastupitelů Prahy je jakákoliv forma regulace nemyslitelná. Čas zcela jistě ukáže, zda bude potřeba novela, nebo bude možné uvažovat o modelech, které jsou často využívané ve srovnatelných západních městech Evropy. Za občany i všechny oprávněné stěžovatele však nyní děkuji všem zastupitelům, kteří návrh podpořili“ – uzavřel Daniel Hodek, 1. zástupce starosty Prahy 1, a zastupitel hlavního města Prahy za ČSSD.