Park Cihelná na Malé Straně mezi Mánesovým mostem a Cihelnou ulicí pro Prahu 1 za zhruba 25,8 milionu korun upraví firma Gardenline. Vyplývá to z informací zveřejněných ve věstníku veřejných zakázek. Projekt zahrnuje novou cyklostezku, úpravy zeleně a cest nebo lavičky s výhledem na Vltavu.

Radnice původně hodnotu zakázky odhadla na 24 milionů korun. V prostoru vymezeném Mánesovým mostem, ulicí Cihelná a vltavským nábřežím mají podle dřívějších informací po úpravách přibýt cesty, lavičky, dětské hřiště, stromy, pobytové schodiště nebo asfaltová cyklostezka, která povede pod mostem směrem od Strakovy akademie a bude pokračovat do ulice U Lužického semináře.

Investice Prahy 1 naváže na nově budovaný podjezd Mánesova mostu, který realizuje TSK. Po novém průtahu cyklostezky pod Mánesovým mostem má být vedena páteřní cyklotrasa A1, ulehčit by se tak mělo křižovatce na Klárově, která je z hlediska cyklistického průjezdu mezi Kosárkovým nábřežím a oblastí Kampy velmi problematická. Křižovatka je rozlehlá a velmi frekventovaná, navíc s dlážděným povrchem ve špatném stavu. I přes nedávné vyznačení cyklopřejezdu nebyl nikdy průjezd křižovatkou plně legální, zůstávaly úseky vedení kola po úzkých chodnících.

Plán průběhu cyklostezky pod Mánesovým mostem na straně blíže Kampě

Plány na průtah cyklotrasy A1 pod Mánesovým mostem se datují již do roku 2008, kdy vznikl první záměr cyklistického objezdu komplikované křižovatky. K podjezdu má být využit prostor, který zde jako rezerva pro podobný účel vznikl již se stavbou mostu. Do současné doby byl podjezd mostu nevyužívaný a zarostlý, respektive se jednalo o místo, kde občasně přespávali lidé bez domova.

Místo přespání lidí bez domova na místě budoucího podjezdu (foceno 2016), Foto: Čistou stopou Prahou

Po výstavbě cyklostezky by se tak měl zvýšit komfort průjezdu po cyklotrase A1 v této oblasti centra. Průjezd v místě může ale nadále komplikovat občasné uzavírání Kosárkova nábřeží u Strakovy akademie. To provádí Policie ČR na základě posouzení bezpečnostní situace v okolí úřadu vlády, zpravidla v době konání jednání vlády nebo při demonstracích v blízkém okolí.

Frekvence uzavírek se v uplynulých dvou letech zvýšila, o stálém uzavření nábřeží pro cyklistickou dopravu se ale neuvažuje: „Uzavírky Kosárkova nábřeží souvisejí vždy s aktuální bezpečnostní hrozbou a jejich četnost se odvozuje od počtu potenciálně rizikových akcí. V aktuálním období je realizace dočasných uzavírek častější, což koresponduje s vyšším počtem nezbytných bezpečnostních opatření. V dlouhodobém horizontu rozhodně nedojde k celkovému uzavření Kosárkova nábřeží pro cyklisty. Predikci přesného počtu a termínu uzavírek však s ohledem na výše uvedené nelze uskutečnit,“ uvedla v prosinci 2020 pro Městem na kole mluvčí úřadu vlády Jana Adamcová

Uzavřené Kosárkovo nábřeží, Foto: Jiří Motýl


ZDROJ: mestemnakole.cz