Radnici Prahy 1 poctila svou návštěvou delegace z města Gwangju v Jižní Koreji v čele s Keak Heyeon-Mi, místostarostkou Západního distriktu. Za městskou část ji přivítal 1. místostarosta David Bodeček.

Delegace tvořená zástupci města Gwangju si ze všech samospráv vybrala k návštěvě právě naši městskou část, protože je zajímaly zkušenosti zejména z oblasti památkové péče a UNESCO památkové rezervace.

Pan místostarosta úvodem představil Prahu 1 a její postavení v rámci celého hlavního města. Přítomné také zaujalo, že zde máme většinu městských i státních institucí (Parlament ČR, sídlo prezidenta, ambasády…). Dále se hosté zajímali o to, jak Praha 1 podporuje místní obyvatele, živnostníky, jak pracuje se sociálními tématy. Neméně je zaujaly informace z oblasti kultury, sportu, dopravy a školství.

Děkujeme našim kolegům z Jižní Koreje za návštěvu, při které panovala příjemná partnerská atmosféra. Obdiv zaslouží také pan tlumočník, který se úspěšně popasoval se všemi nástrahami českého jazyka.