Rada Městské části Praha 1 zrušila výběrové řízení na nákup a instalaci rádio vodoměrů a rozhodla, že vyjde vstříc požadavkům společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, která projevila zájem zorganizovat si ve své režii výběr dodavatelů i vlastní osazení rádio vodoměrů. Pro tento účel jim navíc městská část poskytne finanční dar ve výši 1 800 korun na jeden vodoměr.

Městská část Praha 1 nabídla v únoru všem společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) i bytovým družstvům (BD) dotaci na nákup a instalaci rádio vodoměrů ke každé samostatné bytové jednotce. Díky jejich instalaci bude možné rozúčtovat skutečnou spotřebu vody jednotlivým vlastníkům, aby stálí obyvatelé nemuseli doplácet za provozovatele krátkodobých pronájmů.

Radnice proto vyhlásila dotační program na nákup a instalaci rádio vodoměrů s tím, že následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na jejich na dodávku a instalaci. Uzavírka žádostí o dotace byla z důvodů nouzového stavu prodloužena až do poloviny dubna.

Na základě došlých žádostí a požadavků ze strany SVJ a BD Rada MČ Praha 1 v pátek 31. července rozhodla, že ruší výběrové řízení, protože řada z nich si chce realizovat výběr dodavatele a instalaci rádio vodoměrů ve vlastní režii. Každému SVJ a BD, které splní zadané podmínky, bude navíc poskytnut finanční dar 1 800 korun na jeden vodoměr.

POSTUP BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

Celková částka za rádio vodoměry bude do 50 tis. Kč

Žádosti SVJ a BD, u kterých celková částka za všechny vodoměry v domě nepřesáhne 50 tis. Kč, budou předloženy k odsouhlasení Radě MČ Praha 1 (pravděpodobně 11. 8. 2020). V případě odsouhlasení budou SVJ a BD vyzvána k podpisu smlouvy.

Celková částka za rádio vodoměry bude přes 50 tis. Kč

Žádosti SVJ a BD, u kterých celková částka za všechny vodoměry v domě bude vyšší než 50 tis. Kč, musejí být předloženy k odsouhlasení Zastupitelstvu MČ Praha 1 (pravděpodobně 16. 9. 2020). V případě odsouhlasení budou SVJ a BD vyzvána k podpisu smlouvy.