V prostorách Českého muzea hudby, které najdete v naší městské části, se předávali ve čtvrtek 18. června ocenění pod taktovkou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Šlo o vyhodnocení soutěže Památka roku 2019 a soutěže Historické město roku 2019.

Naším želízkem v ohni v rámci soutěže Památka roku 2019 byla úspěšná rekonstrukce Bastionu č. 8 na Hradčanech, který je významnou architektonickou památkou a samozřejmě významným kulturním dědictvím.

Ocenění za krajské vítězství v kategorii velkých rekonstrukcí, převzal starosta Prahy 1 Petr Hejma, který poděkoval především zaměstnancům Odboru technické a majetkové správy a Oddělení územního rozvoje, kteří se zasloužili o úspěšné dokončení projektu. „Bastion se nachází na území Pražské památkové rezervace a je moc dobře, že se nám daří revitalizovat takové architektonické a kulturní skvosty, jakou je i tato barokní památka. Šlo o nákladnou akci, která má rozhodně svůj smysl v rámci péče o naši historii,“ uvedl Petr Hejma.

Bastion, jehož vznik se datuje do 2. poloviny 17. století, byl zbudován jižně od Strahovské brány, která byla na konci 19. století zbořena. Jeho tradiční podoba je tvořena cihelným lícovým zdivem a lomovým opukovým kamenivem s opracovanými pískovcovými bloky a některé jeho části jsou omítané. Práce byly realizovány na náklady Městské části Praha 1 a za dotační podpory Ministerstva kultury ČR, která činila více než 4 miliony korun. Celkově obnova stála 8,9 milionu korun.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo také letos soutěž o „Historické město roku 2019“. Praha 1 se tak mohla utkat o tuto tradiční cenu a práce na zachování historického odkazu našich předků se vyplatila. V Praze 1 jsou pravidelně prováděny revitalizace řady veřejných prostor a obnova mnoha památkových objektů. Provozujeme také vlastní fond na ochranu kulturního dědictví. To jsou důvody, které pomohly k vítězství v krajském kole soutěže a zajistily také účast v celorepublikovém kole.

„Ocenění je potvrzení dobré práce a našeho úsilí při revitalizaci důležitého odkazu našich předků. Je velmi příjemné být součástí této prestižní společnosti historických měst, která se zodpovědně starají o svoje památky,“ uvedl Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1.